บอกเลยว่าความสุขของคนเรานั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่รวยร่ำรวยหรือเรามีรถมีราขับอยู๋มากมาย มีเงินทองเข้าสังคมมากหน้าหลายตาซึ่งบางครั้งความสุขนั้นก็สามารถสร้างได้ง่ายๆจากพื้นที่เล็กๆจากการทำเกษตรและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นเองอย่างเช่นคุณ ปรีชา เรืองจันทร์ พี่หมายถึงว่ามีระดับดีดีกรีด็อกเตอร์แต่สุดท้ายก็ผ่านชีวิตของตัวเองมาอยู่ในทางด้านของความเศรษฐกิจพอเพียงโดยคุณปรีชานั้นจะเกิดในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่บ้านหนองไผ่ตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรโดยครอบครัวนั้นพื้นเพเป็นชาวนา มีฐานะที่ไม่ค่อยดีนักโดยย้อนไปเมื่อสมัยก่อนเด็กชายปรีชานั้นเป็นหนึ่งในเด็กที่ยากจนจะต้องหยุดเรียนเพื่อไปเป็นชาวนา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ตามรอยเท้าพ่อถึง 6 ปีเต็มแต่สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นและความใฝ่การเรียนรู้จึงได้กลับมาเข้ามาศึกษาในการศึกษาระบบนอกโรงเรียนหรือกศนและมีการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งสามารถเรียนจบในระดับชั้นมหาลัยจนสำเร็จ โดยได้เรียนจบระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ 2518 คณะรัฐศาสตร์บัณฑิตต่อมาก็เรียนที่จุฬาฯปริญญาโทปี พศ 2522 คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและก็ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยนัยต่อมานายปรีชาเรืองจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3 สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี 2519 และได้มีการเจริญเติบโตในชีวิตในรัชกาลใดมาตามลำดับโดยดำรงอยู่ในตำแหน่งปลัดอำเภอในพื้นที่เขตอย่าง/อำเภอหนองบัว/อำเภอเมืองนครสวรรค์/อำเภอโกรกพระและยังเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ /นักวิชาการการปกครองในอำเภอยางชุม/ผู้อำนวยการกองราชการส่วนตำบลกรมการปกครอง/ผู้อำนวยการกองการข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและอีกมากมาย

หลังจากที่ทำงานราชการมาแรมปีการสุดท้ายหลังจากที่เกษียณก็ได้หันกลับไปชีวิตใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่บ้านส่วนของตัวเองในจังหวัดบ้านเกิดคือจังหวัดพิจิตร โดยหันมาใช้ชีวิตแบบเกษตรพอเพียงทำสวนทำนาทำไร่ทำสวนแบบผสมผสานเสียมากกว่าโดยจะเน้นหลักการปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาอาหารแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ของที่ปลูกไม่ได้ก็จะทำเกษตรแบ่งปันปลาก็มีเลี้ยงไว้รับประทานกินเอง เหลือก็ขาย อีกทั้งก็ยังเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรและให้ความรู้ตามที่ได้รับเชิญรวมถึงไปบรรยายให้ความรู้จากผู้คนที่ต้องการด้วย

ซึ่งทางด้านด็อกเตอร์ปรีชาการเรียนนั้นก็ได้มีการเปิดเผยกับกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการสำรวจตัวเองก่อนเป็นเริ่มแรกว่าอะไรและใจรักถึงไหนซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำได้จริงนะสามารถทำได้จริงหรือยังโดยจะต้องมีการใช้การลงมือทำจริงและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีการลำดับขั้นตอนความคิดดังนี้..
1 ทำอะไรที่ตัวเราไม่เดือดร้อนก็ทำไป
2 ทำในสิ่งที่ครอบครัวเราไม่เดือดร้อนก็ทำไป
3 ทำที่คนข้างเคียงไม่เดือดร้อนก็ทำไป และ
4 สังคมไม่เดือดร้อนก็ทำไป คนที่ไม่ทำไม่ผิด เราลงมือทำ ทำผิดไม่ดีก็แก้ไข ความสำเร็จต้องลงทำ ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่น ตั้งใจและลงมือทำคือสิ่งที่จะบ่งบอกได้

และนี่ก็คือ 1 ตัวอย่างที่ทุกคนนั้นสามารถนำความคิดเอาไปใช้ได้และปรับไปใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ซึ่งการใช้ชีวิตแบบสวนเกษตรนั้นนอกจากจะสามารถสร้างชีวิตแบบยั่งยืนได้นั้นเป็นคนที่ดูแลก็ต้องรักในการทำเกษตรด้วยนะคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here